OZ Bez rozdielu

OZ Bez rozdielu

Jedinečné miestečko, kde „nie, nedá sa, neviem, nechcem, nemôžem" zostáva pred dverami nášho centra...

Búrame predsudky, stereotypy, neškatuľkujeme, nedávame nálepky, nesúdime, nekritizujeme...

Nerobíme rozdiely medzi intaktnými či integrovanými, chorými či zdravými, bielymi či čiernymi, čiernovlasými, hnedovlasými či ryšavými...

Všetci sme rovnakí a predsa tak každý iný a i napriek všetkým tým rozdielom nachádzame prienik v láskavom, empatickom, priateľskom a ľudskom prístupe...

OZ Bez rozdielu

Čo ponúkame:

 

V centre BEZ ROZDIELU pristupujeme ku každému klientovi individuálne, pričom prihliadame na celistvosť a komplexnosť vašich potrieb a požiadaviek.


Jeden klient – jeden lektor/ špeciálny pedagóg


Každý intervenčný program a postup nastavujeme individuálne, vychádzame z komplexnej diagnostiky, prihliadame i na už absolvované vyšetrenia alebo terapie.


Našim cieľom je poskytnúť deťom, rodičom, dospelým osobám pomoc v prípade porúch učenia, správania, koncentrácie, pozornosti, úzkostných stavov.

  • zameriavame sa na všetky vekové kategórie (od 3 rokov až po 99),
  • venujeme sa každému klientovi individuálne s prihliadnutím na špecifické potreby, venujeme Vám toľko času, koľko len budete potrebovať,
  • na každú odchýlku, problém pozeráme hlbšie, nejde nám o eliminovanie symptómov, ale vhodnou komplexnou diagnostikou hľadáme príčinu vzniku daného problému, ťažkosti
  • komplexná diagnostika (od primárnych reflexov), hrubá jemná motorika, senzorická integrácia, Biofeedback, Bilaterálna integrácia, práca s programami KUPOZ, KUPREV, diagnostika podľa SINDELAR (deficity čiastkových funkcií), auditívna stimulácia JIAS, využívame prvky SENZORICKEJ INTEGRÁCIE, INNP metóda,HANDLE® stupeň I,II, pracujeme s metodikou Eľkonin
  • všetky postupy, ktoré pri diagnostike a následnej terapii využívame, sú neinvazívne, bez použitia medikamentov
  • realizujeme workshopy pre širokú verejnosť, pedagógov, rodičov, starých rodičov, pre všetkých „vedomosti-chtivých"

Až by ste mali záujem podporiť naše aktivity:

číslo účtu: 

IBAN: SK66 8330 0000 0024 0188 7879

Ďakujeme ♡

Prihlásenie