Novinky

Jedineční ľudia ( časť 1. )

Jedineční ľudia ( časť 1. )

Perfektný náhľad do duše človeka, ktorý od nás neočakáva ľútosť, ale očakáva rešpekt a keď mu ten rešpekt prejavíme, získame jeho dôveru, vďaka ktorej sa nám preňho podarí vytvoriť podmienky, pomocou ktorých budú mať svoj život pod kontrolou

Čítajte viac...

Jedineční ľudia ( časť 2. )

Jedineční ľudia ( časť 2. )

Fixovanie zraku na určitý predmet, či stratégie zvládania záťažových situácií

Čítajte viac...

Jedineční ľudia ( časť 3. )

Jedineční ľudia ( časť 3. )

Ľudia ako faktor emočnej regulácie. Schopnosť počúvať a budovať dôveru.

Čítajte viac...

Jedineční ľudia ( časť 4. )

Jedineční ľudia ( časť 4. )

Iný pohľad na echolálie. Pre niektorých autistov je typické opakovanie slov, slovných spojení, viet bez prestávky.

Čítajte viac...

Ak má dieťa problém so senzorickým spracovávaním

Ak má dieťa problém so senzorickým spracovávaním

Ako pomôcť dieťaťu so senzorickým spracovávaním? Pyramída učenia podľa P. Williamsovej a Shellenbergovej

Čítajte viac...

Autismus, Aspergerov syndróm, deti so špeciálnymi potrebami

Autismus, Aspergerov syndróm, deti so špeciálnymi potrebami

Vedeli ste, že každých 21 minút je niekde na svete diagnostikovaná porucha autistického spektra u detí? Ako pomôcť deťom s autizmom či Aspergerovým syndrómom?

Čítajte viac...

Cvičenia a terapie pre deti s PAS a pre deti so špeciálnymi potrebami

Cvičenia a terapie pre deti s PAS a pre deti so špeciálnymi potrebami

Ako cvičiť a stimulovať deti so špeciálnymi potrebami a deti s PAS? Hry pre deti s poruchami zmyslového vnímania a spracovávania.

Čítajte viac...

Senzorické vnímanie

Senzorické vnímanie

Základné senzorické systémy podľa J. Ayresovej. Čo je porucha zmyslového spracovania a ako sa u detí prejavuje?

Čítajte viac...

Kvalita spánku ovplyvní učenie i našu koncentráciu

Kvalita spánku ovplyvní učenie i našu koncentráciu

Čo sa v našom tele deje počas spánku a prečo spánok tak dôležitý? Ako spánok vplýva na proces učenia?

Čítajte viac...

  • 1
  • 2

Prihlásenie