Pomohli nám

Naše ďakujem ...

 

Naše ďakujem patrí každému, kto si i v tomto prazvláštnom období nájde/ či našiel chvíľku, klikne/ alebo už klikol na našu webstránku, či už zo zvedavosti, či cielene / so záujmom niečo nové sa naučiť, dozvedieť, prispieť milým slovom,  pomocou či už finančnou, či "svojou prítomnosťou v našom centre" ♡

Moje veľké ďakujem patrí Janke z BiznisWebu, za jej úžasné nápady, rady, za jej kreatívnu dušu a neskutočnú pomoc so všetkým čo sa webu ( a nielen neho) týka, Janka ďakujem♡

 

ďakujeme i za finančnú pomoc: 

našim najmilším: Sonička, Miška, Anka, Silvo, Zlatá 

Silvuške a jej detičkám za plnú tašku hračiek, ktoré nám venovali :)

 

Zuzke, Žanetke, Silvikovi za pomoc s montovaním nábytkov, upratovaním, fyzickou i psychickou podporou, bez Vás by sme nestihli pripraviť všetko na čas :)

 

a Nadácii SPP za možnosť splniť si veľký sen o SENZORICKEJ MIESTNOSTI, ktorý sa i vďaka nadácii stal skutočnosťou:)

Ďakujeme Nadácii Henkel, Centru pre Filantropiu za finančnú podporu, vďaka ktorým sme vedeli naše služby ponúknuť seniorom Domova dôchodcov

 

A i Vám ostatným, čo sa v budúcnosti budete chcieť pripojiť, či už do nášho centra ako dobrovoľníci, členovia, či pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, už teraz Vám ďakujeme, že budete s nami plniť sen tým, ktorí nás najviac budú potrebovať:)

Ďakujeme ♡

 

 

 IBAN: SK66 8330 0000 0024 0188 7879

Prihlásenie